اطلاع رسانی دانشگاه علمی-کاربردی پالنده

اطلاع رسانی دانشجویان

حج

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 15:51  توسط دانشگاه علمی-کاربردی پالنده صاف  | 

تمام زوجهای دانشگاه علمی-کاربردی امسال هدیه دریافت میکنند.

 

تمام زوجهای دانشگاه علمی-کاربردی امسال هدیه دریافت میکنند.

متن خبر را از لینک زیر دانلود نمایید:

 

لینک دانلود خبر:http://www.uast.ac.ir/DocLib5/متن%20اخبار/متن%20خبر.aspx?i=4435

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 12:51  توسط دانشگاه علمی-کاربردی پالنده صاف  |