اطلاع رسانی دانشگاه علمی-کاربردی پالنده

اطلاع رسانی دانشجویان

قابل توجه اساتید محترم مرکز پالنده صاف

به اطلاع اساتید محترم میرساند جهت تکمیل پرونده الکترونیکی و دریافت مجوز تدریس به سایت امور مدرسان مراجعه و اطلاعات فردی و سوابق تدریس خود را تکمیل نمایند.

(شایان ذکر است مدرسان عزیز جهت دریافت فیش واریزی به مرکز پالنده صاف مراجعه نمایند.)

سایت مربوطه:http://www.uast.ac.ir/modaresan/default.aspx

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 18:32  توسط دانشگاه علمی-کاربردی پالنده صاف  |